سفارش تبلیغ
صبا
          تو مجنون نیستی
                  شوریدگی همیشه جنون نیست
                              چه مجنونی که بیابان را ندیده‏ای؟
          شاید فراموشت کنند
                  شاید جدا بیفتی
                         شاید تنها و غریب بمانی
                                شاید مهـجــور شوی
          اما نه
              تو مجنون نیستی
          پس بیا
               اسم‏هایمان را
                            عوض کنیم