سفارش تبلیغ
صبا
          هوا گرم شده
              کولرها باد گرم می‏زنند
          چقدر ظرف نشسته
               شیر آب سرد و گرم هم قاطی شده
          در این یخچال بی‏مصرف
               تاریخ مصرف همه خوراکی‏ها گذشته
          آینه چه تابی برداشته
               شیشه‏ها مات شده‏اند
          شب‏ها چقدر تاریک‌اند
          لعنت
                این چراغ چرا روشن نمی‏شود؟