سفارش تبلیغ
صبا
          کلیدهایم
              در حسرت باز کردن
                                 زنگ زده‏اند
          قفلِ در
              منتظر دندانه‏های کلید است
                      تا قولنج چندین‏ساله اهرم‏هایش را بشکند
          درِ این قلب را
                   دیری‏ست
          ـ در انتظار تو ـ
                       بسته‏ام
          حالا سال‏هاست
              که قلب و در و کلید
                   ورد گشایش می‏خوانند