سفارش تبلیغ
صبا
          قهر می‌کنی
                       یا
                         ناز؟
          می‌خواهی عاشق‌ترم کنی
                                         یا
                                           برمانی‌ام؟

          لیلی هم لیلی‌های قدیم
          دست‌کم
                  تفاوت
                     ظرف و دل را می‌فهمیدند