سفارش تبلیغ
صبا
          تو را ندیده‌اند
              و چه راه درازی رفته‌اند
                              فیلسوفان
          هر چیز که هست
                      ماهیتش
                   بیان حضور توست
          تو که نباشی
                 همه هیچ‌اند
          بی‌شک
               اصالت با وجود است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                 وجود تو