سفارش تبلیغ
صبا
          این روزها
                    تولد من و بهار است
                                            با هم 
 
          نمی‏دانم
          شادِ نو شدن سال باشم
                                 یا
                              غمگینِ کهنه شدن خودم