سفارش تبلیغ
صبا
          چشم‌هایم را
                        دمادم
                              با اشک
                                       تعمید می‌دهم
          اما
             گویا
                 گناه نخستین دیدنت
                                       جز با فدای قلبم
                     بخشوده نخواهد شد