سفارش تبلیغ
صبا
          در این دنیای خواب‌زده
                               
 دلم
                                از بیداری
                                      رنج می‌برد
          کاش
           مدعیان هواخواهی‌ات
                            دل من را هم
                                     به دارش برسانند