سفارش تبلیغ
صبا
          من با تو
             در همه چیز
                      بی‌تفاوت
                             بودیم
          جز اینکه
              «من» سراپا «تو»
                          بودی و
              «تو» سراپا «من»