سفارش تبلیغ
صبا
          هر بار که 
              با نگاه کردن
                      یا
                نگاه نکردن
                    مرا به آتش می‌کشی
          لذتِ
            تولدی دوباره
                 را به من می‌بخشی
          پلک بزن
              پلک بزن
                 تا در این
                    چرخه هزارمرگ
                    مرا
                      به جاودانگی برسانی