سفارش تبلیغ
صبا
تعبیر خواب مـــرگ
       عــــــــــــــــمر دراز است
من اما
   رفتن تو را
         در بیداری دیده‌ام
...
کاش
    بیداری هم تعبیر داشت