سفارش تبلیغ
صبا
          وقتی زیر سایه‏ات هستم
                       و تو
                           با یک سیب
                                خواب را از سرم می‏پرانی
          هیچ چیز
                  کشف نخواهم کرد
                                    جز جاذبه‏ی چشمانت