سفارش تبلیغ
صبا
ما
دو کمانکِ به هم‌نزدیکیم
که حرف‌ها
از هم
دورمان می‌کنند