سفارش تبلیغ
صبا
جهان از آن هیتلر می‌شد
و تو از آن من
اگر او را
سیبری از پا در نمی‌آورد
و من را
سردی نگاه تو