سفارش تبلیغ
صبا
تمام برج‌های دنیا را گفته‌ام
مراقبت باشند
تا در دلم بنشینی
و مهرآباد شوم