سفارش تبلیغ
صبا
آسمان صاف است
همه ستاره‌ها
         سر جای خودشان هستند
جز تو
    که جایت در کنار من خالی است