سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
اگر از احوال ما جویا باشید
چیزی نیست
         جز ملال
که آن هم
        دوری شماست