سفارش تبلیغ
صبا
تو رفته‌ای
     و من
        ساختمانی‌
             که در کنارم 
                گودبرداری غیراصولی
                     شده است