سفارش تبلیغ
صبا
خودم را
    قاتل خودم
         معرفی می‌کنم
تا هیچ‌کس
    به جای خالی‌ات
                شک نکند