سفارش تبلیغ
صبا
سرم را
     به باد می‌دهم
اگر
    همانی باشد
که
    در موی تو می‌پیچد