سفارش تبلیغ
صبا
          تمام تاریخ
                  پر از
                      من و توست.
         اما
           تو هیچ‏گاه نبوده‏ای
                               و من نیز.
         حالا
            تمام عاشق و معشوق‏ها رفته‏اند
                                                  و زمان
                                                       زمان ماست.
         خدا
              شاید آنان را ساخت
                                    تا جهان را
                                              مهیای عشق ما کنند.
         پس بخند
                   ای تو همه لیلا و شیرین و منیژه و عذرا.
         بخند
               تا مجنون و فرهاد و بیژن و وامق را شرمگین کنم.
         بخند
             تا عشق را
                          به ایشان بیاموزم.