سفارش تبلیغ
صبا
          به تو که فکر می‏کنم
                        سلول‏های خاکستری‏ام
                                               سرخ می‏شوند
         و وقتی
             خیال آغوش تو
                             مرا
                             در بر می‏گیرد
                                    گلبول‏های سفیدم
                                                 دست از دفاع برمی‏دارند
                                                                      و قرمز می‏شوند
          قلبم با تمام توان می‏کوبد
                             سینه‏ام تنگ می‏شود
                                              رگ‏هایم طغیان می‏کنند
                                                                          و ...
          حالا فکر کن
                 چه حالی دارم
                                 وقتی
                                      درباره تو شعر می‏گویم.