سفارش تبلیغ
صبا
          نبودن‏های گاه‏گاه تو
                       شب‏های عمر من‏اند
                                         تیره و غم‏بار
          اما ماه
              بازتاب صورت توست
          مهتاب
             یاد و خیال توست
                     که می‏پراکند همه جا
          و
           زیبا می‏کند
                  شب‏هایم را