سفارش تبلیغ
صبا
          بچه که بودم
               گاهی برف را
                     با شیره انگور
                         قاطی می‏کردم
                                   و می‏خوردم
          حالا
           وقتی تو صحبت می‏کنی
                               و من با چشم‏هایم
                                            می‏شنومت
            هوای بچگی به سرم می‏زند