سفارش تبلیغ
صبا
اگر از احوال ما جویا باشید
چیزی نیست
         جز ملال
که آن هم
        دوری شماست آسمان صاف است
همه ستاره‌ها
         سر جای خودشان هستند
جز تو
    که جایت در کنار من خالی است نوازش نبود
داشتی دست‌به‌سرم می‌کردی آن‌قدر
   شکلات تلخ می‌خورم
تا
  به چشم‌هایت
              عادت کنم مرتاض شدم
        تا
          با
          چشمانت
             روزگار بگذرانم
غافل که
       چشمان تو
                  دام‌اند
                     نه بادام<      1   2   3   4   5   >>   >