سفارش تبلیغ
صبا
تمام برج‌های دنیا را گفته‌ام
مراقبت باشند
تا در دلم بنشینی
و مهرآباد شومآی
تنها سلول‌نشین ذهن خسته من
تکلیف را مشخص کن
زندان‌بان
تویی
یا
من؟جهان از آن هیتلر می‌شد
و تو از آن من
اگر او را
سیبری از پا در نمی‌آورد
و من را
سردی نگاه توما
دو کمانکِ به هم‌نزدیکیم
که حرف‌ها
از هم
دورمان می‌کنندتعبیر خواب مـــرگ
       عــــــــــــــــمر دراز است
من اما
   رفتن تو را
         در بیداری دیده‌ام
...
کاش
    بیداری هم تعبیر داشت<      1   2   3   4   5   >>   >