سفارش تبلیغ
صبا
          آنقدر
             نگاهم نکردی
                     که همه فهمیدند
              عاشقم شده‌ای          چشم‌هایم را
                        دمادم
                              با اشک
                                       تعمید می‌دهم
          اما
             گویا
                 گناه نخستین دیدنت
                                       جز با فدای قلبم
                     بخشوده نخواهد شد          نگاهت را از من گرفتی
                            و من
                              زندانی ماهی شدم
                      ظلمات است اینجا
                                  تاریک و تنگ
          چشمانت را بگشا
                   خورشید را
                       از اسارت پلک‌هایت برهان
              و روز را
                    به روزگار من بازگردان          سال را
                 پلنگ
                   به
                خرگوش
                     باید تحویل بدهد
          اما
           در زندگی من
                   ـ بی تو ـ
                  دیری‌ست که سال‌ها
                                    بین
                          بوف‌های کور
                                   دست به دست
                                                می‌شوند          تو را ندیده‌اند
              و چه راه درازی رفته‌اند
                              فیلسوفان
          هر چیز که هست
                      ماهیتش
                   بیان حضور توست
          تو که نباشی
                 همه هیچ‌اند
          بی‌شک
               اصالت با وجود است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                 وجود تو<   <<   6   7   8   9   10      >