سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دیگر نه ممدّ حیات‌اند
             و نه مفرح ذات
بوی مرگ می‌دهند
                   و سیگار 
                     نفس‌هایم 
من سعدی بعد از رفتن توام
 این روزها
         حالم
            حال آدم برفی است
     در آستانه بهار ترافیک
     بهترین اتفاق است
اگر
    تو
      کنارم نشسته باشی
 از روزی که آمده‌ای
عکس‌های پرسنلی‌ام هم
دو نفره شده است از بعد دیدنت
نماز روزانه مردمان دلم
نماز آیات است    1   2   3   4   5   >>   >